12+ uutforskede ideer til anime viser at bransjen ikke har gjort ennå